การเซ็นMOUนวัตกรรมเวชสำอางสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด จับมือขายออนไลน์ผ่านไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยจับมือสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด คัดสรรผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำอางที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ thailandpostmart.com

Read more.

การคัดเลือกสนับสนุนทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในระยะที่1

วันที่ 2 พฤษจิกายน 2562 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกโครงการในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยรอบสุดท้ายผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 10 โครงการ และจะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 3โครงการเพื่อสนับสนุนทุนระยะที่ 1 ของย่าน

Read more.

APACPH Conference: SDGs in Reality

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ได้ร่วมงาน “APACPH Conference : SDGs in Reality” นำทีมเสวนาในหัวข้อ “Area based health innovation”

Read more.

National Clinical Research Center: Seminar 2

จัดงานเสวนาเรื่องทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิคไปสู่ Medical Hub เสวนาทิศทางในอนาคตของ National Clinical Research Major Change of National IRB and Major Change of Medical Device: Reguratory Reform.ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิท ซ. 6) วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Laffite ชั้น 2 Tel: 02-419-2831

Read more.

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

Read more.

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

Read more.

ทีเซลส์ หนุนการลงทุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จัดงาน Bio Investment Asia 2019

25 กันยายน 2562 ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน BioInvestment Asia 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน BioInvestment Asia 2019

Read more.

เวที Medical & Health Summit stage Startup Thailand 2019: Startup Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Read more.

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

Read more.